Houby (fugi)

01. 04. 2010 | † 07. 05. 2010 | kód autora: sqI

 • jsou heterotrofní

 • Nemají semena ale mají výtrusy

 • Eukariotické organizmy

Skupina

 1. Houby mikroskopické (jedno buněčná kvasinka nebo výcebuněčné plísně)

 2. Makroskopické houby (tvoří velké plodnice) a) Vřecko výtrusné (kapsa) b) stopko výtrusné

Hlavní znaky hub

Spóry: Z výtrusů klíčí houbovitá vlákna (hyfová) tato vlákna tvoří podhoubí vyrůstají plodnice. Součástí plodnic je pletivo které se nazývá pletenchym. Součástí stavebního polysacharidu chitin. Zásobní polysacharid glykogen. A tuky.

Heterotrofní způsob výživy

Hlíva ústřičná – dřevokazné houby rozkládají celulózu na vodu a oxid uhličitý. Výživa je saprofitická – houba získává organické látky z odumřelých organizmů.

Kozák březový mykorhyza – je kladné soužití hub s kořeny vyších rostlyn. Podhoubí usnadní přísun látek ke kořenům rostliny. Houba získává organické látky od vyších rostlin při fotosyntéze. (Orchideje jsou závislé na přítomnosti hub)

Paličkovice nachová parazitický způsob výživy. Houbová vlákna zasahují do semeníků lipnicovitých rostlin. LSD

Houby jedno buněčné

Kvasinky

 • Rozmnožují se nepohlavně pučení

 • Tyto houby získávají energii při proscesu fermentace – kvašení.

 • Je to nejstarší způsob zisku energie u mikroorganizmů

 • z jedné molekuly glukózy vzniká kvasnika 2 moly ATP

 • Proces anaerobní bez kyslíku

  Kvašení jsou různá:

 • Alkoholové – kvasinka pivní, kvasinka vinná.

 • Glukóza – se díky fermentaci rozkládá se na pyruvát (sul kys. Pirohroznové) – se mění na etanol

 • Tento proces probíhá v citoplaznmě kvasinek. Češi patří mezi první na světě co to zvládají doma.

 • Pokut alkohol dosáhne 13 – 16% kvasinky se již nemnoží etanol se mění na acetal dehis (etanol) a vzniká ocet (kys. Octová).

 • Oxidací acetl dehydu nevzníká už alkohol ale ocet

  Mléčné kvašení

 • Kdy z pyrulátu vzniká laktát kys. Mléčné. A to se používá k výrobě mléčných výrobk...

  ....

Kvasinky Patogenní

Způsobují mykózy kvasinka Candida způsobuje bílé povlaky na jazyku. Po zvýšeném množství cukru. U kuřáků až do jícnu. Ale také při změnách pH v pochvě u žen 70 %.

Houby výcebuněčné netvořící plodnice

Tvoří nebezpečné mikotoxiny ale také pozit. Produkují látky s antibiotickými účinky (penicilin).

Stavba:

Tvoří podhnoubí z toho vyrůstá nosič výtrusnice (Sporangiophit) na něm vyrůstá výtrusnice (sporangium) a na výtrusnici jsou výtrusi (spóry).

Příklady plísní

Štětičkovec – produkuje penicilin, zelenošedé povlaky na citrónech.

Kropidlák – Produkce mykotoxinů Alfatoxin (nebezpečný) v sáčkách z číny v buských oříškách. Hepatoxické poškozují játra a jsou karcinogení.

Plíseň hlavičková – šedé povlaky na chlebu.

Kropidlovec černavý – Bělavé povlaky na marmeládě.

Proces rozmnožování

 1. Z výtrusů klíčí pohlavně odlišná houbová vlákna n (haploidní).

 2. Houbová vlákna se spojí a vnikají pohlavní orgány.

 3. Dochází k párování buněčných jader. Buněčná jádra splívají.

 4. A vzniká zygota (spóra). Zn (diploidní).

 5. Klíčí plíseň (novýjedinec).

Houby vřecko výtrusné

(Ascomycetes)

Hlavní znaky: Tyto houby většinou tvoří plodnice ale také vláknité např. Paličkovice nachová.

Ucháč obecný: Tvoří plodnice

Smrž obecný: Tvoří -,,-

Lanýž: Tvoří -,,-

Nazíváme je proto že tvoří paličkovité výtrusnice s výtrusy. Výtrusi se nachází v kapsách které se nazívají vřecka v každém vřecku se nachází 8 pohlavně odlyšných výtrusů ascopory. Dozrávají vysipou se a vzniká noví jedinec.

Paličkovice nachová

Produkuje námelové alkaloidy které se nazívají Ergotamin, Ergozoxin. Tyto alkaloidy se používají ve farmacii pro výrobu léků jsou proti bolestem hlavy a migrénám. A v porodnictví vyvolávají stahy děložní svaloviny.

eter

V 15.století 50 letech se lidé nakazili alkaloidy erdotizmus. Projevy křeče svalů – Srdeční svaloviny smrt zástavou dechu.

wrfe

Dnes se pěstuje uměle, nesmí se podávat těhotným ženám. Jsou nebezpečné.

Zneužití hnutím hipies derivát s alkaloujdů LSD – hydrolízou kys. Lisergová – deriváty – ergobasin, ergin rozpistné ve vodě – se vyráběli na papírky LSD.

Vývoj: Výtrusy prorůstají do semeníků lipnicovitých rostlin – žita a přeměňují je natmavé tvrdé útvary které nazíváme námel.

Houby stopko výtrusé:

 • Houby tvořící plodnice

 • Dělíme na houby – Rourkaté, Lupenkaté

Stavba plodnic

 1. Podhoubí

 2. Některé houby mají pochvu

 3. Třeň

 4. Lupeny, rourky

 5. Prsten (zbytek závoje)

 6. Klobouk (zbytky plachetky chrání mladou plodnici)

 7. Výtrusorodé rouško

 8. Výtrusnice

 9. Výtrusy

efw

Rozmonožování a vývoj:

Z pohlavně odlišných výtrusů (+, -) vyrůstá prvotní houbové vlákno, jeho součástí jsou přehrádky a v každé přehrádce je jedno jádro. Vlákna tvoří podhoubí. o určité době (teplo, vlchko)

 • růst:

Procesy:

 1. Plazmogamie

  - prvotní houbová vlákna se spojí – vzniká druhotné houbovité vlákno, které má přehrádky a v každé přehrádce jsou 2 odlišná jádra – z toho druhotného podhoubí vyrůstají plodnice. Ve výtrusné vrstvě pod kloboukem dochází k procesu:

 2. Karyogamie

  - dochází ke splinutí dvou jader z přehrádky – vznik zygot...

  ....

 3. R Munsa

  - zygota se redukčně dělí. Součástí každé výtrusnice jsou 4 pohlavně odlyšné výtrusy

 4. Poté se cyklus opakuje

  wef

   


  Lyšejniky (Lidenes)

  Hlavní znaky:

  1. Identifikátory čistoty ovzduší

  2. Složené organismy (2 až 3 organismy)

  3. Potrava pro živočichy

  4. Farmacie – na výrobu léků

  5. Paliva – na Islandu

  6. Potravinářský průmysl – Norsko

  Stavba stélky:

  1. Kůra

   - tvořena mykobiontem = houba

   - lze vidět

   - houba dodává vodu s mini. látky

  2. V dřeni se nachází ganidiova vrstva

  3. Z kůry vyrůstají houbová vlákna tvoří dřeň je to pletivo = pletenchym

  4. Spodní kůra

  5. Rhiziny – příchtná vlákna

  Výtrusy, z kterých se vyvíjí lišejníky jsou Sarédie. Jejich součástí je houbové vlákno a řasa.

  Příklady stélek:

  Keříčkovité

  Lupenité

  Krovité

  Věterník

  Terčovka

  Mapovník Zeměpisný

  Dutahlovník, sobí (ČR)

  Buhlinatá (ČR)

  (těžko se oděluje, oz. Světových stran)


   

 

Zobrazit další články tohoto autora

Další články z rubriky sex

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.